Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

 GRATIS VERZENDEN:
vanaf € 60,00 meer info...

Uw winkelwagen is leeg

Privacy verklaring

Dieetland geeft veel om uw privacy. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken u gegevens om een bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Dieetland zal uw gegevens niet aan derden verkopen voor commerciële doeleinden.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.
U vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dieetland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dieetland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen bij u af te leveren
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Reviews te verzamelen
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om onze nieuwsbrief te verzenden (alleen als u je hiervoor hebt ingeschreven)
- Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Dieetland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bescherming persoonsgegevens

Wanneer u iets bij Dieetland besteld willen wij niet dat iemand er met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen wij er alles aan om uw privé gegevens goed te beschermen.

Dieetland slaat u persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers van Dieetland en derden die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de webwinkel. Verder zullen u gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Zoals partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling, betaalpartners en partijen die onze reviews verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dieetland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn wij bezig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele cookies helpen onze webwinkel naar behoren te laten functioneren. Denk hierbij aan:

De producten die u aan uw winkelwagen toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat u uw producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze webwinkel optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken;
De mogelijkheid u inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
Het is mogelijk om te reageren op berichten in onze webwinkel;
Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies
Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt in het voordeel van onze gebruikers. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies en hebben daarbij ‘gegevens delen’ uitgezet. Hiervoor hebben wij met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt;
Vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;
Wanneer en hoe lang u de webwinkel bezoekt of gebruikt;
Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het maken van een verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.
Welke pagina’s u bezoekt in onze webwinkel.
Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
Het meten van de tijdsduur per bezoek;
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. Als u gebruik maakt van onze webwinkel geef u daar automatisch toestemming voor.

Je kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Advertentiecookies
Wij plaatsen advertentiecookies op onze webwinkel. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze webwinkel. Ook plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we u, aan de hand van uw online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties u hebt gezien.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dieetland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. Dit in verband met de bewaartermijn voor de belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Dieetland in te trekken, zoals het uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Het aanpassen van gegevens kunt u grotendeels zelf doen, door in te loggen in uw account. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@dieetland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Dieetland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dieetland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dieetland.nl

Onze contactgegevens

Dieetland
Annie Bosstraat 30
1325 ND Almere
Nederland
Telefoon: +31 (0)85 4011335
Email: info@dieetland.nl
URL: https://www.dieetland.nl

 

 

KLIK HIER voor de homepagina